Nhật ký tăng trưởng của đồng 'GIÀU' và lịch sử phát triển trang

Đồng tiền 'GIÀU' mãi tăng trưởng

Quý độc giả thân mến!

Bài viết này sẽ gồm 2 phần chính:

- Lịch sử tăng trưởng của đồng "GIÀU"
- Lịch sự phát triển của giauco.com.vn

1 NHẬT KÝ TĂNG TRƯỞNG CỦA ĐỒNG 'GIÀU'


 1. [20/12/2022] GIÀU tăng lên +23,21% giá: 12.321 VNĐ [phần mềm quản lý tiền + Cashflow Tài chính]
 2. [16/11/2022] GIÀU tăng lên +22,01% giá: 12.201 VNĐ [Hội gián Dubia làm giàu]
 3. [22/10/2022] GIÀU tăng lên +21,01% giá: 12.101 VNĐ [Giun Quế Bình Thuận]
 4. [08/10/2022] GIÀU tăng lên +20,07% giá: 12.007 VNĐ [THƯ VIỆN VIP]
 5. [02/10/2022] GIÀU tăng lên +14,27% giá: 11.427 VNĐ [THƯ VIỆN VIP]
 6. [28/09/2022] GIÀU tăng lên +13,47% giá: 11.347 VNĐ [THƯ VIỆN VIP]
 7. [08/09/2022] GIÀU tăng lên +11,43% giá: 11.143 VNĐ [Nhận tiền đầu tư]
 8. [02/09/2022] GIÀU tăng lên +3,43% giá: 10.343 VNĐ [Cashflow Tài chính]
 9. [21/08/2022] GIÀU tăng lên +3,02% giá: 10.302 VNĐ [phần mềm quản lý tiền + Cashflow Tài chính]
 10. [16/08/2022] GIÀU tăng lên +2,61% giá: 10.261 VNĐ [phần mềm quản lý tiền]
 11. [08/08/2022] GIÀU tăng lên +2,01% giá: 10.201 VNĐ [Giun quế Khánh Hòa]
 12. [03/08/2022] GIÀU tăng lên +1,41% giá: 10.141 VNĐ [Phân Giun quế Krông aNa]
 13. [01/08/2022] GIÀU tăng lên +1,39% giá: 10.139 VNĐ [Giun quế Quảng Nam]
 14. [31/07/2022] GIÀU tăng lên +1,38% giá: 10.138 VNĐ [Cashflow Tài chính]
 15. [28/07/2022] GIÀU tăng lên +1,35% giá: 10.135 VNĐ [Giun quế Kon Tum]
 16. [27/07/2022] GIÀU tăng lên +1,31% giá: 10.131 VNĐ [Cashflow Tài chính]
 17. [26/07/2022] GIÀU tăng lên +1,29% giá: 10.129 VNĐ [Giun Quế giống]
 18. [25/07/2022] GIÀU tăng lên +1,25% giá: 10.125 VNĐ [Giun Quế giống]
 19. [21/07/2022] GIÀU tăng lên +1,21% giá: 10.121 VNĐ [phần mềm quản lý tiền]
 20. [18/07/2022] GIÀU tăng lên +1,11% giá: 10.111 VNĐ [Giun Quế đông lạnh]
 21. [13/07/2022] GIÀU tăng lên +1,1% giá: 10.110 VNĐ [Giun Quế giống]
 22. [11/07/2022] GIÀU tăng lên +1,01% giá: 10.101 VNĐ [phần mềm quản lý tiền]
 23. [08/07/2022] GIÀU tăng lên +0,73% giá: 10.073 VNĐ [phần mềm quản lý tiền]
 24. [05/07/2022] GIÀU tăng lên +0,17% giá: 10.017 VNĐ [Cashflow Tài chính]
 25. [03/07/2022] GIÀU tăng thêm +0,12% giá: 10.012 VNĐ [dịch vụ dạy Cờ]
 26. [01/07/2022] Phát hành đồng GIÀU, số lượng 10.000 GIÀU và tặng 1 số bạn bè

2 LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN GIAUCO.COM.VN


 1. [11/07/2022] Tạo trang hiển thị những độc giả tích cực: TOP BÌNH LUẬN
 2. [10/07/2022] Tạo trang hiển thị TẤT CẢ BÌNH LUẬN của blog
 3. [03/07/2022] Có những bình luận/ nhận xét đầu tiên
 4. [02/07/2022] Có bài quảng cáo đầu tiên: BÁNH ĐÔNG TRÙNG HẠ THẢO
 5. [01/07/2022] Phát hành đồng GIÀU, số lượng 10.000 GIÀU và tặng 1 số bạn bè
 6. [01/07/2022] Mua tên miền giauco.com.vn, thời hạn 1 năm
 7. [25/06/2022] Xây dựng ý tưởng về 1 blog sẽ có vô cùng nhiều quyền lợi cho độc giả

Nhận xét [10]

- Bạn chỉ cần Đăng nhập Gmail là có thể để lại nhận xét (bình luận)
- Nếu không được bạn chọn Tên / URL điền tên bạn và URL (Nếu có)
- Nhận xét (Bình luận) hay có thể được nhận quà (tiền hoặc cổ phần)

GIÀU 12.321 VND
+23,21%