Những VIP có "GIÀU" (đồng tiền tuyệt vời nhất hành tinh)

Đồng Tiền GIÀU
GIÀU ở đây mãi tăng

[GIÀU] = đồng tiền ĐỘC ĐÁO nhất, đồng tiền TUYỆT VỜI nhất, đồng tiền DIỆU KỲ nhất chính thức RA MẮT.

- ĐỘC ĐÁO vì cả thế giới mới có đồng tiền gắn với 1 blog.
- TUYỆT VỜI vì giá trị của nó mãi TĂNG.
- DIỆU KỲ vì thanh khoản lúc nào cũng được (dù sau này 10 USD/GIÀU)

 1. CÔNG HẬU: 1 GIÀU
  [17/08/22] đối tác trùn quế Bình Định
 2. TRẦN HỮU ĐÀN: 2 GIÀU
  [16/07/22] Khách VIP giun quế đông lạnh
 3. NGUYỄN LƯƠNG DUY: 1 GIÀU
  [11/07/22] Siêng bình luận
 4. NGUYỄN THỊ KIM NHUNG: 6 GIÀU
  [05/07/22] +1 GIÀU: Siêng Bình Luận
  [21/07/22] +5 GIÀU: Mua phần mềm quản lý tiền
 5. VI MINH KHÔI: 1 GIÀU
  [02/07/22] giúp mình chỉnh sửa blog trước đây
 6. PHÙNG THỊ LUYẾN: 2 GIÀU
  [02/07/22] cho mình vay 1 chỉ vàng trước đây
 7. PHẠM TUẤN ANH: 1 GIÀU
  [02/07/22] Mua nhiều KEY win 7 trước kia
 8. BÍCH HẠNH: 8 - 8 = 0 GIÀU
  [19/11/22] -2 GIÀU: thanh khoản
  [15/08/22] -6 GIÀU: Thanh Khoản

  [02/07/22] +1 GIÀU: Tặng đối tác giun quế
  [03/07/22] +1 GIÀU: Siêng Bình Luận
  [04/07/22] +6 GIÀU: Đăng 2 bài quảng cáo
 9. NGÔ HẢI YẾN: 1 GIÀU
  [02/07/22] Tặng đối tác GSO
 10. 01/07/22 [10.000 GIÀU] Khởi tạo số lượng 10.000 đồng tiền GIÀU (mệnh giá 10.000đ/ GIÀU)

Nhận xét [7]

- Bạn chỉ cần Đăng nhập Gmail là có thể để lại nhận xét (bình luận)
- Nếu không được bạn chọn Tên / URL điền tên bạn và URL (Nếu có)
- Nhận xét (Bình luận) hay có thể được nhận quà (tiền hoặc cổ phần)

GIÀU 12.321 VND
+23,21%