Tổng kết sau 1 tháng giauco.com.vn đi vào hoạt động

Tổng kết tháng đầu tiên

THỐNG KÊ

Tổng số bài đăng: 21 bài
Tổng số bình luận: 93
Tổng lượt xem: 6799 (chủ yếu admin là nhiều) :D

và dưới đây là phần...

QUAN TRỌNG

- Đồng tiền GIÀU đã tăng 1,38% (giá gốc: 10.000 VND nay tăng lên: 10.138 VND, click vào xem chi tiết)
- Số lượng GIÀU đã cho đi: 22 GIÀU (xem ở đây)

CẢM ƠN

- Cảm ơn những người bạn của giauco.com.vn
- Cảm ơn những độc giả đến nhưng chỉ mỉm cười, mong tháng mới sẽ có được những ý kiến của các bạn
- Cảm ơn những đối tác sắp hợp tác
- Cảm ơn những bình luận của mọi người

Nhận xét [2]

- Bạn chỉ cần Đăng nhập Gmail là có thể để lại nhận xét (bình luận)
- Nếu không được bạn chọn Tên / URL điền tên bạn và URL (Nếu có)
- Nhận xét (Bình luận) hay có thể được nhận quà (tiền hoặc cổ phần)

GIÀU 12.321 VND
+23,21%