Tự do tài chính là gì?

Tư do tài chính

"Tự do tài chính" đã trở nên quá đỗi quen thuộc với nhiều người trong chúng ta. Tuy nhiên, cụ thể tự do tài chính là gì thì lại là 1 khái niệm khá mơ hồ (giang hồ hay gọi là mông lung đó ạ)

Theo game tài chính (Game Cashflow thần kỳ) thì thuật ngữ này hiểu đơn giản là: tạo ra thu nhập thụ động đủ để trang trải các chi phí thiết yếu trong tháng.

Ví dụ: gia đình bạn có chi phí hàng tháng là: 10.000.000 VND (bao gồm: Ăn uống, xăng xe, cước điện thoại, tiền điện, nước, nét, tiền học của con cái)

Vậy cần tạo ra 1 nguồn thu nhập thụ động 10 triệu trở lên (Lưu ý: Thu nhập thụ động, chứ không phải thu nhập thụ chủ động nhé)

THU NHẬP THỤ ĐỘNG là: các nguồn thu mà bạn ngủ tiền cũng chảy về: lãi ngân hàng, tiền cho thuê nhà, xe,...

Có 1 vấn đề quá cần thiết nên xin trân trọng nhắc lại ạ:

Trở lại vấn đề chi phí hàng tháng, giả sử là 10 triệu, nhưng nếu bạn vẫn nai lưng đi làm, chờ lương để trả những chi phí đó thì mãi không phải tự do tài chính bạn nhé.

Vấn đề cốt lõi ở đây là. Chúng ta phải trang trải chi phí hàng tháng bằng chính nguồn tiền tuyệt vời: THU NHẬP THỤ ĐỘNG

Nhận xét [4]

- Bạn chỉ cần Đăng nhập Gmail là có thể để lại nhận xét (bình luận)
- Nếu không được bạn chọn Tên / URL điền tên bạn và URL (Nếu có)
- Nhận xét (Bình luận) hay có thể được nhận quà (tiền hoặc cổ phần)

GIÀU 12.321 VND
+23,21%